Suuliekkien takana – Rannikkotykistöaselajin elävää kulttuuriperintöä

 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Näyttely keväästä 2018 alkaen

Suuliekkien takana -valokuvanäyttely kertoo maailman ainoan toimivaksi museoidun järeän Obuhov 305/52 O2 -rannikkotykin harvinaisesta käyttöosaamisesta, joka osin polveutuu tsaarin ajalta.

Helsingin edustan Kuivasaaren linnakkeella otetuissa etnografisissa osallistuvaan havainnointiin perustuvissa valokuvissa tarkastellaan Suomenlinnan rannikkotykistökillan tykkiryhmän toimintaa ympäristössään. Itsenäisyyspäivänä 2017 tykkiryhmä ampui kaksi laukausta 100 vuotiaan Suomen kunniaksi. Ammunta toteutui kolmen vuorokauden kertausharjoituksena yhteistyössä Rannikkoprikaatin kanssa. Rannikkotykistön kulttuurihistoriallisesti merkittävien käytäntöjen taltiointi korostuu tilanteessa, jossa se on aselajina siirtynyt historian lehdille.

Näyttelyssä esitetään rannikkotykistön perinteisiin ja käytäntöihin liittyvää tietoa ja kokemusta visuaalisen etnografian keinoin. Lähestymistapana on historiallisten käytäntöjen nykydokumentointi. Valituissa kuvissa painottuu liike, tekniikka ja yhteistyö.

(txt: http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/fi/hanke/suuliekkien-takana-rannikkotykistoeaselajin-elaevaeae-kulttuuriperintoeae)

 mv_logo_fi_rgb.png

 


nyttkuva2018-03-07kello21.41.06.png

(txt ja kuva: Mika Helin)
https://www.facebook.com/rtkilta/